051 69.02.48

Privacybeleid website

PRIVACYBELEID

Voor zijn werking maakt de club onder meer gebruik van ProSoccerData ( PSD ). PSD is een software voor de administratieve en sportieve opvolging van de speler (speelster), in dit geval ook uw kind. Hiertoe worden bepaalde persoonsgegevens bijgehouden die uitsluitend gebruikt worden voor:
– Communicatie tussen de speler (speelster), zijn ouders of verantwoordelijken, en de club en/of de ploeg
– Sportieve opvolging van de speler (speelster): prestaties, evaluaties, aanwezigheden, ploeg- en wedstrijdsamenstelling en statistieken
– (Desgevallend) registratie van blessures, medische opvolging van de speler (speelster) bij kwetsuren of sportieve behandeling. Die gegevens worden enkel door een dokter of kinesist bijgewerkt
– De goede werking van de club in het algemeen en meer bijzonder op het vlak van communicatie

Alle communicatie die via dit platform verloopt wordt enkel en alleen gebruikt voor doeleinden binnen de club en geenszins voor doeleinden die niet aan de club gerelateerd zijn (bv commercial e-mails, berichten allerhande, enz . . )

De gegevens worden op het platform van PSD opgeslagen zolang de club een abonnement neemt op PSD. De gegevens van een aangeslotene (speler/speelster/verantwoordelijke/gebruiker) worden verwijderd bij
– bij uitdrukkelijke aanvraag van de speler (speelster) of diens verantwoordelijke of gebruiker binnen de 2 maand na aanvraag, behoudens die data die voor bepaalde doeleinden langer bewaard dienen te worden
– binnen een termijn van één jaar na stopzetting van het abonnement op PSD door de club en dit voor alle data

Bij inschrijving bij KSV De Ruiter geeft u dan ook expliciete toestemming voor
– het gebruik van fotografisch materiaal met bestemming binnen de club (website, PSD, sociale media van de club, stickerboek, evenementen verbonden aan of georganiseerd door de club
– bijhouden van persoonsgebonden data, uitsluitend bedoeld voor de sportieve opvolging, zoals lengte, gewicht, vetpercentage, waar nodig medische gegevens zoals polsslag, blessures en behandeling enz . .
– registratie van gegevens over de gezinssituatie (namen ouders, beroep, bereikbaarheid, bezochte school, enz . . . teneinde de communicatie tussen speler(speelster), ouders en club te optimaliseren.

terug naar boven