051 69.02.48

Gedragscode

Doel: de goede werking verzekeren in een club van om en bij de 250 mensen.

Voor wie: vooral voor de jeugdspelers, maar ook voor trainers, begeleiders, ouders, familieleden, …

Algemeen gedrag

Stiptheid

wees stipt op alle afspraken voor trainingen, wedstrijden, verplaatsingen, …:

Je moet de trainingen regelmatig bijwonen. Wie regelmatig te laat komt of niet komt, kan niet in aanmerking komen voor de wedstrijdselectie.
Als je niet op tijd of niet aanwezig kunt zijn, verwittig telefonisch (niet per sms) dan min. 1 dag op voorhand zodat de trainer er rekening mee kan houden bij het maken van zijn training. Voor de spelers van de bovenbouw (U11 en ouder) rekenen we erop dat ze zelf de trainer verwittigen, bij de onderbouw mogen ook de ouders dat doen.

In de kleedkamers

Kledij

Coachen

Medisch

De spelers zijn verzekerd tegen sportongevallen tijdens de trainingen en officiële wedstrijden langs de KBVB om. De ongevallenformulieren tijdig indienen om onnodige problemen te voorkomen. Deze zijn steeds verkrijgbaar bij de afgevaardigde, trainer of gerechtelijk correspondent.

Wanneer je last hebt, moet je dit zeker melden aan de trainer want niet alle letsels zijn zichtbaar! De trainer kan indien nodig uw training wat aanpassen of je op non-actief zetten.

De clubdokter is Dr. Eric Lamsens, 0479/67.98.24 of 051/20.01.21

Opgelet

Overtredingen t.o.v. de gedragscode zullen gesanctioneerd worden door de trainer, in samenspraak met de jeugdcoördinatoren.

Mogelijke sancties:

terug naar boven