051 69.02.48

Huishoudelijk reglement

Reglement voor alle spelers aangesloten bij KSV De Ruiter

Indien Een Speler Wordt Aangesproken Door Een Andere Ploeg

dient hij/zij dit zo snel als mogelijk te melden aan de jeugdcoördinatoren . Een open communicatie is immers nog steeds de beste manier om misverstanden te voorkomen.

Testen Bij Een Andere Ploeg

Wordt slechts toegestaan NA OVERLEG MET HET JEUGDBESTUUR en mits schriftelijke goedkeuring van het KSV Secretariaat. Hierbij wensen we uitdrukkelijk dat vragen omtrent testen zo snel als mogelijk gemeld worden aan de jeugdcoördinatoren, die dit dan tijdig kunnen bespreken op de bestuursvergaderingen. Een speler die gaat trainen bij een andere ploeg zonder toestemming te hebben gevraagd, doet dit op eigen risico. Hij/zij wordt onmiddellijk geschorst en dit voorval wordt besproken op een eerstkomend bestuursvergadering.
In elk geval kunnen we niet toestaan dat testmomenten bij een andere club tijdens de trainingen en/of wedstrijden plaatsvinden van KSV De Ruiter.
We zijn genoodzaakt in ieders belang en in de eerste plaats voor de speler zelf hier strikter in op te treden.

Mentaliteit En Gedrag

Een positieve uitstraling van een ploeg is niet enkel terug te vinden op het gebied van resultaat, maar evenzeer op vlak van gedrag van de spelers, trainers, bestuur, supporters en ouders !
Dit jaar en ook de volgende seizoenen wordt er strikter toegekeken en eventueel maatregelen getroffen tegen wangedrag. De trainers, afgevaardigden en het bestuur dienen een voorbeeld te zijn en gevolgd te worden door de spelers, ouders en supporters.
Wees dus sportief ten opzichte van alle spelers, supporters en ga in vriendschap om met de tegenstrevers en scheidsrechters.
Indien blijkt dat een praatje slaan niet volstaat om de gemoederen te bedaren of uitlatingen die niet thuishoren op een voetbalterrein te vermijden, zal de betrokken speler, ouder of supporter bij het jeugdbestuur worden geroepen en zullen de nodige stappen worden ondernomen om dit probleem weg te werken.

Enkele tips voor de ouders van jeugdspelers

Samen met jullie kunnen we er iets van maken. We heten u van harte welkom op de trainingen en op de wedstrijden.

terug naar boven