051 69.02.48

Info jeugdopleiding KSV De Ruiter

ALGEMEEN SPORTIEF BELEID 

 

“Onze voetbalvisie” voor de periode 2023-24 is een evolutie van het voorgaande jeugdbeleidsplan van KSV De Ruiter. Jaarlijks wordt deze herzien op basis van seizoensgebonden evaluaties en verbeterpunten.  

Het hoofddoel is een heldere en gestructureerde opleiding te bieden aan alle jeugdspelers, met als uiteindelijk streven een maximale doorstroming naar ons eerste elftal. We streven geleidelijk aan naar verbetering, waarbij het jeugdbeleidsplan als fundament dient voor het realiseren van deze doelen. Dit plan beoogt een consistente aanpak met betrekking tot training, begeleiding en wedstrijdmentaliteit voor alle jeugdteams van KSV De Ruiter, rekening houdend met verschillende niveaus en leeftijdscategorieën. Het legt tevens de nadruk op kernprincipes zoals individuele en collectieve vooruitgang boven wedstrijdresultaten, respectvol gedrag naar medespelers, coaches, tegenstanders, scheidsrechters, ouders, en een algehele teamdiscipline, zowel op als buiten het veld. 

Op lange termijn streven we naar een hoogwaardige jeugdopleiding die zowel getalenteerde spelers klaarstoomt voor het eerste elftal als minder getalenteerde spelers de kans biedt om met plezier te trainen en competitief te spelen. Het streven naar 75% eigen jeugdspelers in ons eerste elftal moet haalbaar zijn. Ons doel is om KSV De Ruiter te transformeren tot een goed gestructureerde club met een toekomstgerichte visie en beleid. 

Op sportief vlak streeft KSV De Ruiter naar aanvallend voetbal. We hanteren een zonevoetbalbenadering in een 1-4-3-3 systeem, met 4 verdedigers die de opbouw vanaf de doelman mogelijk maken.  

We moedigen individuele acties aan wanneer dit de beste oplossing is binnen de spelcontext. Alle spelers worden aangemoedigd om actief deel te nemen, waarbij het teambelang boven een rigide systeem staat.  

Hoewel winnen belangrijk is, wordt de ontwikkeling van het team en individuele spelers niet ondergeschikt gemaakt aan het resultaat. We benaderen onze spelers op een positieve manier en stimuleren een omgeving waarin voetbal vooral leuk moet zijn, niets meer en niets minder. 

 

“Onze voetbalvisie” wordt bewaakt door de Jeugdcel van Ksv De Ruiter. Dit brengt met zich mee dat alle sportieve zaken, problemen of vragen van spelers of ouders rechtstreeks bij deze mensen aangekaart moeten worden. 

terug naar boven