051 69.02.48

Ongevalsaangifte

VOOR ONGEVALSAANGIFTEN KUNT U ZICH WENDEN TOT: 

Bert Bogaert

Secretaris – Gerechtigd correspondent

telefoon: 0473/94.99.96
email: bert.bogaert@ksvderuiter.be

 

Indien uw kind een ongeval voor heeft op een training of wedstrijd dan wordt door de trainer, afgevaardigde of materiaalmeester een formulier “AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL” meegegeven. Deze aangifte wordt door de arts die de eerste zorgen verstrekt ingevuld. Deze aangifte dient terugbezorgd te worden aan de club, met een klevertje van uw ziekteverzekering. BELANGRIJK: De ongevallenaangifte moet ten laatste 2 weken na datum bij de KBVB te Brussel neergelegd worden! De speler of de ouders houden alle kosten bij, en geven deze na herstel en samen met de afrekening van hun ziekteverzekering binnen bij de club. De terugbetaling via het solidariteitsfonds van de Belgische voetbalbond volgt na goedkeuring van het dossier. Op het moment dat de ongevallenaangifte is ingevuld mag de betrokken speler niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden tot de behandelende arts het kind als hersteld heeft opgegeven en de club het formulier: “GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VAN HERSTEL EN WERKHERVATTING” heeft ontvangen

Ongevalsaangifte nieuw

insurance_medical_attest_template_nl

 

terug naar boven